Kijk Kies Doe

Kijk Kies Doe

Kijk Kies Doe is een geweldig praktisch boek, vol lessen en lesideeën voor kleuters. Bij iedere les worden doelen en tips aangegeven voor alle verschillende kleuterniveaus. Op veel scholen wordt in de kleuterbouw doelgericht gewerkt. Het onderwijs dat je geeft, past dan bij de ontwikkeling van het kind. Dit aanbod heet: beredeneerd onderwijsaanbod. Om te weten in welke fase van de ontwikkeling een kleuter zit, observeert de kleuterleerkracht de kinderen, zodat zij precies weet welke stimulerende activiteiten zij het kind kan aanbieden. Kijk Kies Doe is een goed handvat bij al deze handelingen. Heel handig dat de lessen ook aangeven of er coöperatief geleerd kan worden. Verder wordt bij iedere les aangegeven welk materiaal er nodig is en hoe je de les kunt organiseren. Met dit boek kun je morgen direct aan de slag in je groep!

Kijk Kies Doe voor kleuters, stimulerend onderwijsaanbod, kleuteridee.nl     Kijk Kies Doe voor kleuters, stimulerend onderwijsaanbod, inhoud, kleuteridee.nl

Inhoud Kijk Kies Doe

De Kijk Kies Doe voor kleuters cassette bevat:

Een handleiding met losse katernen vol lessen per ontwikkelingsgebied.

 1. Katern Waarneming
 2. Katern Motoriek en tekenontwikkeling
 3. Katern Oriëntatie
 4. Katern Mondelinge taal en beginnende geletterdheid
 5. Katern Beginnende gecijferdheid en Logisch denken
 6. Katern Sociaal- emotionele ontwikkeling.

Wil je op basis van uw KIJK! registratie een beredeneerd onderwijsaanbod samenstellen? Dat kan met KIJK! Kies Doe! In KIJK Kies Doe zijn zowel de ontwikkelingslijnen uit KIJK! 1-2 opgenomen als de leerlijnen met de tussendoelen. De tussendoelen zijn gebaseerd op de SLO doelen. De SLO doelen zijn herschikt naar leeftijd en naar ontwikkelingsgebied. Natuurlijk kun je dit bronnenboek ook bij alle andere observatiemethoden gebruiken. De belangrijkste kleuterdoelen zijn bij alle observatiemethoden gelijk. Je kunt de lessen als inspiratie gebruiken bij je eigen thema’s. Als je dat wilt, kun je met behulp van KIJK! Kies Doe  een groepsoverzicht en een groepsplan opstellen. Het boek sluit aan bij het handelingsgericht werken.

De Kijk Kies Doe voor kleuters cassette bevat:

Een handleiding:

 1. Katern Waarneming
 2. Katern Motoriek en tekenontwikkeling
 3. Katern Oriëntatie
 4. Katern Mondelinge taal en beginnende geletterdheid
 5. Katern Beginnende gecijferdheid en Logisch denken
 6. Katern Sociaal- emotionele ontwikkeling.

Kijk Kies Doe is een uitgave van Bazalt Educatieve Uitgaven.
Klik hier om Kijk Kies Doe te bestellen
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@bazalt.nl

Hieronder vind je een voorbeeldles uit het katern oriëntatie.

Kijk Kies Doe voor kleuters, stimulerend onderwijsaanbod, voorbeeldles, kleuteridee.nl

Kijk Kies Doe voor kleuters, stimulerend onderwijsaanbod, voorbeeldles b, kleuteridee.nl