Reviews

De waaier van Bloom

december 2016

Een nieuw hulpmiddel om om te gaan met verschillen in je groep is de ‘Waaier van Bloom’. De basis voor deze waaier is de taxonomie van Bloom. Als leerkracht kun je door je manier van vragen een beroep doen op hogere orde denkvaardigheden. Hierdoor zul je merken dat de kinderen meer alert zijn tijdens het werken.

Waaier van Bloom, kleuteridee.nl, review

In het denken van kinderen zijn verschillende niveau’s die vragen om verschillende werkvormen. Deze waaier is daarbij een handig hulpmiddel. Bij alle niveau’s vind je een enorme hoeveelheid aan vragen en producten. De waaier is dus ook een hulpmiddel bij  analyseren, evalueren en creëren. Dit zijn vaardigheden die passen bij (hoog)begaafde kinderen. De waaier is iedere dag te gebruiken tijdens je lessen, omdat alles kort en overzichtelijk op een rij staat.

taxonomie van Bloom

Deze waaier kun je op je bureau neerleggen en af en toe gebruiken om te spieken. Niet alle werkvormen zijn geschikt voor kleuters, maar bij ieder denkniveau zijn wel een aantal werkvormen opgenomen die bij kleuters passen. De waaier is een product van de leerkring ‘Samen in Ontwikkeling’. Kijk voor meer informatie op de website:
http://www.sameninontwikkeling.nl/samen-onderzoeken/omgaan-met-verschillen/waaier-van-bloom