Bewegingskaarten

Bewegingskaarten voor kleuters 1

Bewegen is een must voor kleuters. Het is heel leuk om te werken met bewegingskaarten. Vooraf legt de leerkracht aan de kinderen uit wat de kaarten betekenen. Daarna wordt er steeds een andere kaart omhoog gehouden en de kleuters gaan de afgebeelde beweging uitvoeren. Het PDF bestand met de kaarten is hier gratis te downloaden.

Bewegingskaart voor kleuters hinkelen, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, armen omhoog en naar beneden, kleuteridee.nl  Bewegingskaart, rennen, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, benen openen en sluiten, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, één voet omhoog, één naar beneden, kleuteridee.nl  Bewegingskaarten voor kleuters, onder een poortje doorkruipen, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, rondjes draaien en springen, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, springen op je plaats, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, rondjes draaien, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, vooruit springen, kleuteridee.nl  Bewegingskaart voor kleuters, rollen, kleuteridee.nl

 

Getalkaarten voor kleuters

Ook kan er naast de bewegingskaart een getalkaart omhoog worden gehouden. Het getal op de kaart geeft aan hoe vaak de kleuters de beweging uit moeten voeren. Bijvoorbeeld: draai vijf rondjes, hinkel acht keer, ga zes keer onder een poortje door. De PDF bestand met de getalkaarten kunt u hier downloaden.

Getalkaart voor kleuters, een keer, kleuteridee.nl  Getalkaart twee keer voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart voor kleuters, drie keer, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart voor kleuters, vier keer, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart vijf keer voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart zes keer voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart voor kleuters, zeven keer, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart acht keer voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart negen keer voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable  Getalkaart tien keer voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable

 

Actiedobbelstenen voor kleuters

Het is ook leuk om kinderen te laten bewegen met het gebruik van actiedobbelstenen. Eerst wordt er een actiedobbelsteen gegooid. Daarna een gewone dobbelsteen. De kinderen voeren de acties uit en doen het zoveel maal als de dobbelsteen heeft aangegeven.  Download hier de dobbelsteen met acties en download hier de dobbelsteen met stippen.

Dobbelsteen met acties voor kleuters, kleuteridee.nl, free printable  Dobbelsteen die hoort bij de dobbelsteen acties voor kleuters, kleuteridee.nl. free printable

 

Bewegingskaarten voor kleuters 2

Deze kaarten zijn zowel te gebruiken voor de hele groep tegelijk als voor verschillende groepjes. Hang verspreid in het lokaal een aantal kaarten op. Zet bij iedere kaart een groepje kinderen. Dit groepje voert de opdracht van de kaart uit. Na een paar minuten wisselen de groepjes. Dit herhalen we tot de groepjes alle opdrachten hebben uitgevoerd. Klik hier om het PDF bestand te downloaden.

Bewegingskaart bal voor kleuters, bal rollen met je voet, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, bal met hoofd rollen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, bal omhoog schieten en vangen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, bal overgooien in tweetallen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool  Bewegingskaart bal voor kleuters, de bal onder je benen door, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, de bal stuiteren, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, een rondje om de bal lopen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, gooien en vangen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, over de bal springen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.  Bewegingskaart bal voor kleuters, zitten en de bal overrollen, kleuteridee.nl, free printable moving cards for preschool.

 

Bewegingskaarten lente, kip met bank

Deze bewegingskaarten van de kip met banken zijn goed te gebruiken bij het thema lente met kleuters. De kinderen hebben per groep een bankje. De bewegingskaarten worden door de leerkracht om de beurt omhoog gehouden en de kinderen weten welke opdracht ze moeten uitvoeren. Maar de leerkracht kan ook bij iedere bank een kaart ophangen, zodat een circuit ontstaat. Telkens na vijf minuten gaan de kinderen naar een andere opdracht. Klik op de afbeelding voor een PDF bestand.

Klik op de afbeelding voor een groot formaat om af te drukken.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 1, over de bank lopen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 2, over de bank rennen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 3, hinkelen over de bank , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 4, met ogen dicht lopen over de bank , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 5, met je rug over de bank schuiven , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 6, op de bank vooruit springen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 7, Zijwaarts over de bank schuiven , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 8, Hand in hand zijwaarts over de bank lopen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 9, Elkaar passeren zonder van de bank te vallen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 10, Wendsprong over de bank , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten lente, kip met bank en pittenzakken

Bewegingskaarten kip voor kleuters 11, Over de bank over de pittenzakken , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 12, Over de bank met pittenzak op je hoofd , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 13, Met pittenzak op je schouder over de bank , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 14, Met pittenzak op je voet op de bank springen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 15, De pittenzak op de bank naar elkaar overschuiven , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 16, De pittenzak overgooien op de bank , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten lente, kip met bank aanvul set

Bewegingskaarten kip voor kleuters 17, bankenslalom , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 18, onder de bank door kruipen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 19, Over de bank heen, onder de bank door , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 20, Over de bank heen springen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 20, Over de bank heen springen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 21, Van gestapelde bank lopen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten kip voor kleuters 22, Tegen gestapelde banken op lopen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 23, Tegen gestapelde banken op schuiven , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable

Bewegingskaarten kip voor kleuters 24, Van gestapelde banken glijden , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten kip voor kleuters 25, Van bank op bank stappen , kleuteridee.nl , thema Lente, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten ijsbeer bij thema Noordpool & Zuidpool 

Kaarten voor een leuke bewegingsles bij het thema. De leerkracht kan de kaarten aan de muur hangen en laat de kinderen in groepjes bij iedere kaart een paar minuten de bewegingen uitvoeren. Maar de les kan ook klassikaal gegeven worden. De leerkracht houdt steeds een kaart omhoog en de kleuters voeren de opdrachten uit. Bij de laatste kaarten wordt in tweetallen en in drietallen gewerkt. Kunnen de kinderen dit zonder instructie uitvoeren?

Klik op de kaarten om voor een PDF bestand om uit te printen. De kaarten mogen niet op een andere website worden gezet.

Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 1, lopen, kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 2, één pootje omhoog, kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 3, draaien , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 4, hinkelen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 5, benen omhoog en omlaag , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 6, lopen als een beer , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 7, springen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 8, voorpoten omhoog en omlaag , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 9, rennen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 10 , ruggen tegen elkaar aan , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 11 , onder het poortje door kruipen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 12 , over armen heen springen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable

Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 13 , op elkaar zitten , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 14 , over elkaar heen springen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable..  Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 15 , slapen , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.

Bewegingskaarten ijsbeer voor kleuters 16 , onder het poortje door , kleuteridee.nl, thema Noorpool, Movementcards for preschool, free printable.

 

Elastieken met kleuters

Gymles voor kleuters, eenvoudig elastieken les 1, juf Petra van kleuteridee.