Nieuwe testament

(advertentie)
De goede bakker


Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling voor kleuters.

Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en Powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen. Er is een rode serie, een zwarte serie, een paarse serie. De overige platen zijn groen.

►Johannes de Doper geboren
►Het leven van Jezus
►Wonderen

►Gelijkenissen

►Handelingen
►Filemon


Johannes de Doper geboren
 

Geboorte van Johannes de Doper, 14 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Geboorte van Johannes de Doper  Bijbel: Lukas 1:5-25 en 57-66.  Aantal platen: 14

Geboorte van Johannes de Doper, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Geboorte van Johannes de Doper  Bijbel: Lukas 1:5-25 en 57-80.  Aantal platen: 10

 

Het leven van Jezus

Gabriël komt bij Maria, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gabriël komt bij Maria  Bijbel: Lukas 1:26-56.  Aantal platen: 18

Jezus geboren, kerst, 35 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus geboren  Bijbel: Mat. 1:18-24, Luk. 2:1-7.  Aantal platen: 29

Jezus geboren, 16 Bijbelplaten voor het digibord,Nieuwe testament, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus geboren,  Bijbel: Mat. 1:18-24, Luk. 1:26-56, Luk. 2:1-7.  Aantal : 16

de-herders-20-bijbelplaten-voor-het-digibord-kleuteridee-nl-bijbelles-voor-kleuters  De herders  Bijbel: Lukas 2:8-20.  Aantal platen: 27

De herders, 9 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De herders, Bijbel: Lukas 2:8-20.  Aantal platen: 9

De wijzen uit het oosten, 23 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De wijzen uit het Oosten  Bijbel: Mattheüs 2:1-14. Aantal platen: 23

De wijzen uit het oosten, 14 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De wijzen uit het Oosten  Bijbel: Mattheüs 2:1-14. Aantal platen: 14

Simeon en Anna, 17 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Simeon en Anna  Bijbel: Lukas 2:21-40. Aantal platen: 17

Simeon en Anna, 8 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Simeon en Anna  Bijbel: Lukas 2:21-40. Aantal platen: 8

Twaalfjarige Jezus in de tempel, 25 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Twaalfjarige Jezus in de tempel  Bijbel: Lukas 2:41-52. Aantal platen: 25

Twaalfjarige Jezus in de tempel, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Twaalfjarige Jezus in de tempel  Bijbel: Lukas 2:41-52. Aantal platen: 11

Jezus gedoopt, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus gedoopt  Bijbel: Mat. 3, Mark 1, Luk. 3, Joh. 1:6-34. Aantal platen: 16

Jezus gedoopt, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus gedoopt  Bijbel: Mat. 3, Mark 1, Luk. 3, Joh. 1:6-34. Aantal platen: 10

De verzoeking van Jezus, 8 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Verzoeking van Jezus  Bijbel: Mat. 4:1-11, Luk. 4:1-14. Aantal platen: 8

Levi geroepen, 17 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Levi geroepen  Bijbel: Lukas 5:27-32. Aantal platen: 17

Matthéüs geroepen, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Matthéüs geroepen  Bijbel: Matthéüs 9:9-13. Aantal : 9

Petrus, Filippus en Nathanaël, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Petrus, Filipus en Nathanaël  Bijbel: Joh. 1:28-51. Aantal platen: 13

Jezus in Nazareth verworpen, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus in Nazareth verworpen  Bijbel: Lukas 4:14-30 Aantal platen : 11

De dood van johannes de Doper, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Dood v. Johannes de Doper  Bijbel: Mat. 14:1-12, Mark 6:14-29. Aantal platen : 13

De verheerlijking op de berg, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De verheerlijking op de berg  Bijbel: Mat. 17:1-13, Mar. 9:2-13, Luk. 9:28. Aantal : 13

Laat de kinderen tot Mij komen,Jezus zegent de kinderen, 18 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus zegent de kinderen  Bijbel: Mar. 10:13-16, Luk. 8:15-17. Aantal : 19

De rijke jongeling, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De rijke jongeling  Bijbel: Matt. 19:16-30, Mar. 10:17-31, Luk. 18:18-30. Aantal: 10

De tempelreiniging, 6 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De tempelreiniging  Bijbel: Mat. 21:12, Mar. 11:15, Luk. 19:45, Joh. 2:13. Aantal: 6

Nicodemus, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Nicodemus in de nacht bij Jezus  Bijbel: Joh. 3:1-21. Aantal: 12

Strikvraag over de belasting, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Strikvraag over de belasting  Bijbel: Mat. 22:15, Mark. 12:13, Luk. 20:20. Aantal : 13

De penning van de weduwe, 5 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De penning van de weduwe  Bijbel: Mark 12:41-44, Luke 21:1-4. Aantal platen : 5

Intocht in Jeruzalem, 26 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters 2  Intocht in Jeruzalem  Bijbel: Mat. 21, Mar. 11, Luk. 19:28., John 12:12. Aantal : 26

Intocht in Jeruzalem, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Intocht in Jeruzalem  Bijbel: Mat. 21, Mar. 11, Luk. 19:28., John 12:12. Aantal : 11

Maria zalft de voeten van Jezus, 27 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee, Bijbelles voor kleuters.  Maria zalft Jezus Bijbel: Mat. 26:6, Mar. 14:1, Joh. 12:1. Aantal : 27

De voeten van Jezus gezalfd, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.   De voeten van Jezus gezalfd Bijbel: Mat. 26:6, Mar. 14:1, Joh. 12:1. Aantal : 11

De voetwassing, 21 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De voetwassing  Bijbel: Joh. 13:1-17. Aantal platen: 21

Het laatste avondmaal, 18 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Laatste Avondmaal Bijbel: Mat. 26:17, Mar. 14:12, Luk. 22:7, Joh. 13. Aantal : 18

In Gethsemané, 25 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee , Bijbelles voor kleuters  Gethsémane  Bijbel: Mat. 26:30, Mar. 14:26, Luk. 22:31, Joh. 18. Aantal: 25

Gethsémane, 24 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gethsémane  Bijbel: Mat. 26:30, Mar. 14:26, Luk. 22:31, Joh. 18. Aantal platen: 9

Lijden en sterven van Jezus Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Het lijden en sterven van Jezus  Bijbel:  Joh. 18 en 19. Aantal platen: 24

jezus-voor-kajafas-28-bijbelplaten-voor-het-digibord-kleuteridee-nl-bijbelles-voor-kleuters  Jezus voor Kajafas, verloochening door Petrus Mattheus 26: 57 – 68, aantal platen 28

Jezus voor Pilatus, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus voor Pilatus Mar 15: 1 – 15, Joh. 18:28-48. aantal platen 12

Jezus voor Herodes en Pilatus, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus voor Herodes & Pilatus Bijbel: Mat. 27:11, Mark 15:15, Luk. 23:, Joh. 18:28.  16

Jezus voor Herodes en Pilatus, Petrus verloochening en Judas sterft, 68 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Herodes & Pilatus, Petrus & Judas Mat 26 &27, Mark 15, Luk 22, Joh 18 & 19.  68

Jezus gekruisigd en begraven, 29 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus gestorven & begraven  Mat. 27: 27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.  15

Jezus gekruisigd en begraven, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus gestorven Mat. 27: 27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16. 15

Jezus gekruisigd en begraven, 57 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus gestorven & begraven  Mat. 27: 27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16. 57

Jezus gestorven en begraven, 9 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus gestorven en begraven Bijbel: Lukas 23:49-56. Aantal platen: 9

Opstanding van Jezus, 18 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Opstanding van Jezus Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20. Aantal: 18

Opstanding van Jezus, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Opstanding van Jezus Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20. Aantal: 9

Opstanding van Jezus Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus is opgestaan  Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20. Aantal: 8

Maria bij het graf, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Maria bij het graf Bijbel: Johannes 20:11-18.  Aantal: 13

Maria Magdalena bij het graf, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Maria Magdalena bij het graf Bijbel: Mat. 28.  Aantal: 11

De Emmaüsgangers, 18 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De Emmaüsgangers Bijbel: Lukas 24:13-49. Aantal platen: 18

Emmaüsgangers, Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De Emmaüsgangers  Bijbel: Lukas 24:13-49. Aantal platen: 7

De Emmaüsgangers, 27 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De Emmaüsgangers Bijbel: Lukas 24:13-49. Aantal platen: 27

Thomas, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Thomas Bijbel: Mar. 16:9-18, Luk. 24:33-49, Joh. 20:19-31. Aantal : 12

Thomas, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Thomas Bijbel: Mar. 16:9-18, Luk. 24:33-49, Joh. 20:19-31. Aantal : 13

Jezus vraagt Petrus, heb je Mij lief, 26 Bijbel platen voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Petrus, heb je Mij lief? Bijbel: Johannes 21:1-25. Aantal: 26

Petrus, heb je Mij lief, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Petrus, heb je mij lief? Bijbel: Joh. 21:1-25. Aantal : 16

 

Wonderen

De bruiloft in Kana, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De bruiloft in Kana  Bijbel: Johannes 2:1-12. Aantal platen: 10

De lamme man door het dak, 21 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Een lamme man door het dak  Bijbel: Mar. 2:2-12, Luk. 5:17-26 Aantal: 25

Vier mannen en een zieke vriend, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Vier mannen en een zieke vriend  Bijbel: Mar. 2:2-12, Luk. 5:17-26 Aantal: 10

De Samaritaanse vrouw, 13 Bijbelplaten voor het digibord , kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De Samaritaanse vrouw  Bijbel: Johannes 4:1-42. Aantal platen: 13

De Samaritaanse vrouw, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De Samaritaanse vrouw  Bijbel: Johannes 4:1-42. Aantal platen: 13

De lamme in Bethesda, 24 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De lamme man in Bethesda  Bijbel: Johannes 5:1-24. Aantal platen: 24

Jezus en de overspelige vrouw , 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee , Bijbelles voor kleuters  De overspelige vrouw  Bijbel: Johannes 8:1-11. Aantal platen: 10

De blindgeborene genezen, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De Blindgeborene genezen  Bijbel: Johannes 9:1-41. Aantal platen: 10

De hoofdman uit Kapernaüm, 9 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De hoofdman uit Kapernaüm  Bijbel: Lukas 7:2-9. Aantal platen: 9

De schoonmoeder van Petrus, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Schoonmoeder van Petrus  Bijbel: Mat. 8:14, Mark. 1:21, Luk. 4:31. Aantal platen: 11

Een wonderlijke visvangst, 30 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters  Een wonderlijke visvangst  Bijbel: Lukas 5:1-11. Aantal platen: 30

De jongeling uit Naïn wordt levend, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De jongen uit Naïn wordt levend  Bijbel: Lukas 7:11-17. Aantal platen: 17

Jezus stilt de storm 2, 22 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus stilt de storm  Bijbel: Mat. 8:23, Mark 4:35-41, Luk. 8:22-25. Aantal platen: 22

Jezus stilt de storm, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus stilt de storm  Bijbel: Mat. 8:23, Mark 4:35-41, Luk. 8:22-25. Aantal platen: 11

De maanzieke knaap, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De maanzieke knaap  Bijbel: Marcus 9:14-29, Lukas 9:37-42. Aantal platen : 11

Een bezetene genezen, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Een bezetene genezen  Bijbel: Mat. 8:28-34, Mark. 5:5-20, Luk. 8:26-39. Aantal : 11

Het dochtertje van Jaïrus, 27 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Het dochtertje van Jaïrus  Bijbel: Mat. 9:18-26, Mar. 5:21-43, Luk. 8:40-56.  Aantal : 26

Het dochtertje van Jaïrus, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Het dochtertje van Jaïrus  Bijbel: Mat. 9:18-26, Mar. 5:21-43, Luk. 8:40-56. Aantal : 11

De man met de dorre hand, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De man met de dorre hand  Bijbel: Mat. 12:1-14, Mar. 3:1-6, Luk. 6:1-11. Aantal : 11

Opstanding van Lazarus, 14 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Opwekking van Lazarus  Bijbel: Johannes 11:1-57. Aantal : 14

Vijf broden en twee vissen, wonderbare spijziging, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Vijf broden en twee vissen  Bijbel: Mat.14:13, Mar.6:31, Luk. 9:10-17, Joh. 6.  Aantal : 11

De wondebare spijziging, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Wonderbare spijziging  Bijbel: Mat.14:13, Mar.6:31, Luk. 9:10-17, John 6. Aantal : 11

Jezus loopt op het water, 26 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus loopt op het water  Bijbel: Mat. 14:22-36, Mar. 6:45-56, Joh. 6:16-24.  Aantal : 26

Jezus loopt op het water, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Jezus loopt op het water  Bijbel: Mat. 14:22-36, Mar. 6:45-56, Joh. 6:16-24. Aantal : 12

Tien melaatsen, 20 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Tien melaatsen genezen  Bijbel: Lukas 17:11-18.  Aantal platen : 20

De 10 melaatsen, 6 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Tien melaatsen genezen  Bijbel: Lukas 17:11-18. Aantal platen : 6

Zacheüs, 24 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Zacheüs klimt in een boom  Bijbel: Lukas 19:1-10.  Aantal platen : 24

Zacheüs, 8 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Zacheüs  Bijbel: Lukas 19:1-10. Aantal platen : 8

 

Gelijkenissen

Het huis op de rots, 25 Bijbel platen voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Het huis op de rots  Bijbel: Matthéüs 7:24-29.  Aantal platen: 25

De barmhartige Samaritaan, 30 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Barmhartige Samaritaan  Bijbel: Lukas 10:25-37. Aantal platen: 30

De barmhartige Samaritaan, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Barmhartige Samaritaan  Bijbel: Lukas 10:25-37. Aantal platen: 12

De rijke dwaas, 7 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van de zaaier  Bijbel: Lukas 12:13-21. Aantal platen : 7

De gelijkenis van het grote avondmaal, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters  Gelijkenis van het grote avondmaal  Bijbel: Lukas 14:15-24.  Aantal platen: 15

Het verloren schaap, 26 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van het verloren schaap  Bijbel: Lukas 15:1-7.  Aantal platen: 26

De verloren zoon, 24 Bijbel platen voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van de verloren zoon  Bijbel: Lukas 15:11-32. Aantal platen: 24

De verloren zoon, 18 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van de verloren zoon  Bijbel: Lukas 15:11-32. Aantal platen : 18

De rijke man en de arme Lazarus, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De rijke man en de arme Lazarus  Bijbel: Lukas 16:19-31. Aantal platen: 10

De farizeër en de tollenaar, 6 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De farizeeër en de tollenaar  Bijbel: Lukas 18:9-14. Aantal platen: 6

De blinde man genezen, 7 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De blinde van Jericho  Bijbel: Lukas 18:35-43. Aantal platen : 7

Gelijkenis van de zaaier, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van de zaaier  Bijbel: Mat. 13:1-23, Mar. 4:1-20, Luk. 8:1-15. Aantal : 11

Gelijkenis van het onkruid, 8 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van het onkruid  Bijbel: Mat. 13:24-30, Mat. 13:36-43. Aantal platen : 1

Gelijkenis van het mosterdzaad, 3 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van het mosterdzaad  Bijbel: Mat. 13:31-33. Aantal platen : 2

Gelijkenis van het zuurdesem, 2 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van het zuurdesem Bijbel: Mat. 13:31-33. Aantal platen : 2 

De schat in de akker, 2 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De schat in de akker  Bijbel: Mat. 13:44. Aantal platen : 2

Parel van grote waarde, 2 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De parel van grote waarde  Bijbel: Mat. 13:45. Aantal platen : 2

De onbarmhartige dienstknecht, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De onbarmhartige dienstknecht  Bijbel: Mat. 18:21-35. Aantal platen : 12

De arbeiders in de wijgaard, gelijkenis, 19 platen, kleuteridee, bijbelplaten voor kleuters  De arbeiders in de wijngaard Bijbel: Mat. 20:1-16.  Aantal platen : 19

De boze wijngaardeniers, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De boze wijngaardeniers  Bijbel: Mat. 21:33, Mar. 12:1, Luk. 20:9. Aantal : 16

De koninklijke bruiloft, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De koninklijke bruiloft  Bijbel: Mattheüs 22:1-14. Aantal platen : 15

Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, 23 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden  Bijbel: Mattheüs 25:1-13.   23

Gelijkenis van de talenten, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Gelijkenis van de talenten  Bijbel: Mattheüs 25:14-30. Aantal platen : 13

 

Handelingen

Hemelvaart, 20 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Hemelvaart   Bijbel: Handelingen 1:1-26.  Aantal platen : 20

Hemelvaart, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Hemelvaart  Bijbel: Handelingen 1:1-26. Aantal platen : 11

Pinksteren, 20 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Pinksteren   Bijbel: Handelingen 2:1-47.  Aantal platen : 20

Pinksteren, Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Pinksteren, de Heilige Geest komt  Bijbel: Handelingen 2:1-47.  Aantal: 8

Pinksteren, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Pinksteren  Bijbel: Handelingen 2:1-47. Aantal platen : 12

Een lamme man genezen, 9 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Een lamme man genezen  Bijbel: Handelingen 3:1-26. Aantal platen : 9

Petrus en Johannes gevangen, 17 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Een lamme man genezen  Bijbel: Handelingen 4:1-37. Aantal platen : 17

Annanias en Saffira, 8 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Annanias en Saffira  Bijbel: Handelingen 5:1-11. Aantal platen : 8

Wonderen door de apostelen, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Wonderen door de apostelen   Bijbel: Hand. 5:12-16.  Aantal platen: 11

Uit de gevangenis, 21 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee , Bijbelles voor kleuters.  Uit de gevangenis   Bijbel: Hand. 5:17-42.  Aantal platen: 21

De apostelen uit de gevavngenis verlost, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De apostelen uit de gevangenis verlost  Bijbel: Hand. 5:12-42. Aantal platen : 11

Stefanus, 17 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Stefanus  Bijbel: Handelingen 6-7. Aantal platen : 17

Simon de tovenaar, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Simon de tovenaar  Bijbel: Handelingen 8:1-25. Aantal platen : 11

De moorman, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De moorman  Bijbel: Handelingen 8:26-40. Aantal platen : 11

De bekering van Saulus, 25 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De bekering van Saulus  Bijbel: Handelingen 9:1-31. Aantal platen : 25

Petrus en Enéas, 8 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Petrus en Enéas  Bijbel: Handelingen 9:32-35. Aantal platen : 8

Tabitha, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Tabitha  Bijbel: Handelingen 9:36-43. Aantal platen : 11

Petrus en Cornelius, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Petrus en Cornelius  Bijbel: Handelingen 10:1-48. Aantal platen : 16

Petrus in de gevangenis, 22 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee , Bijbelles voor kleuters.  Petrus verlost uit de gevangenis Bijbel: Hand. 12:2-19.  Aantal platen : 22

Petrus verlost uit de gevangenis, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Petrus verlost uit de gevangenis  Bijbel: Hand. 12:1-24. Aantal platen : 9

Paulus en Barnabas, Bar-Jezus en Elymas, 20 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus, Barnabas, Bar-Jezus en Elymas   Bijbel: Hand. 13:1-12.  Aantal: 20

Paulus en Barnabas naar Cyprus, 19 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus en Barnabas naar Cyprus  Bijbel: Hand. 13:1-12. Aantal platen : 19

Paulus en Barnabas in Antiochië, 15 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus en Barnabas in Antiochië  Bijbel: Hand. 13:13-14:7. Aantal : 15

Paulus en Barnabas in Lystre, 21 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Lystre   Bijbel: Hand. 14:8-21.  Aantal platen: 21

Paulus in Derbe en Lystre, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Derbe en Lystre  Bijbel: Hand. 14:8-28. Aantal platen: 13

De vergadering in Jeruzalem, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  De vergadering in Jeruzalem  Bijbel: Hand. 15:1-35. Aantal platen: 13

Paulus naar Filippi, 17 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus naar Filippi  Bijbel: Hand. 15:36 – 16:15. Aantal platen: 17

Lydia, 19 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Lydia   Bijbel: Hand. 16:9 -15.  Aantal platen: 19

Paulus en Silas in de gevangenis, 27 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus en Silas in de gevangenis   Bijbel: Hand. 16:16-40.  Aantal: 27

Paulus en Silas in de gevangenis, 11 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus en Silas in de gevangenis  Bijbel: Hand. 16:16-40. Aantal: 11

Paulus in Berea, 20 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Berea   Bijbel: Hand. 17:1-15.  Aantal: 20

Paulus in Thessalonica en Berea, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Thessalonica en Berea  Bijbel: Hand. 17:1-15. Aantal: 12

Paulus op de Areopagus, 17 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Athene   Bijbel: Hand. 17:14-34.  Aantal platen: 17

Paulus in Athene, 13 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Athene  Bijbel: Hand. 17:16-34. Aantal platen: 13

Paulus bij Priscilla en Aquila, 18 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus bij Priscilla en Aquila   Bijbel: Hand. 18:1-18.  Aantal platen: 18

Paulus in Korinthe, 14 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Korinthe  Bijbel: Hand. 18:1-18. Aantal platen: 14

Paulus terug naar Antiochië, 14 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus terug naar Antiochië  Bijbel: Hand. 18:19-28. Aantal : 14

Paulus in Efeze, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Efeze  Bijbel: Hand. 19:1-22. Aantal platen: 12

Demetrius de zilversmid, 14 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Demétrius de zilversmid  Bijbel: Hand. 19:23-41. Aantal: 14

Paulus in Troas en Milete, 22 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus in Troas en Milete  Bijbel: Hand. 20:1-38. Aantal: 22

Paulus gewaarschuwd om naar Jeruzalem te gaan, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus gewaarschuwd om naar Jeruzalem te gaan  Hand. 21:1-26. Aantal: 16

Paulus gevangen genomen, 24 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus gevangen genomen  Bijbel: Hand. 21:27-23:35. Aantal platen: 24

Paulus voor Felix, 10 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus voor Felix  Bijbel: Hand. 24:1-27. Aantal platen: 10

Paulus voor Festus en Agrippa, 12 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus voor Festus en Agrippa  Bijbel: Hand. 25:1-26:32. Aantal: 12

Paulus heeft schipbreuk, 27 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus heeft schipbreuk  Bijbel: Hand. 27:1-44. Aantal platen: 27

Paulus komt in Rome, 16 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Paulus komt in Rome  Bijbel: Hand. 28:1-31. Aantal platen: 16

 

Filemon

Filemon, 43 Bijbelplaten voor het digibord, kleuteridee.nl , Bijbelles voor kleuters.  Filemon  Bijbel: Filemon. Aantal platen: 43