Dagritmekaarten

Dagritmekaarten voor kleuters 

Het geeft aan kleuters houvast als ze weten welke leeractiviteiten er op de morgen of middag komen. Het is daarom handig om alle activiteiten op volgorde zichtbaar in het lokaal te hangen. Deze dagritmekaarten kun je gebruiken. Klik op de afbeelding voor een versie om uit te printen.

Dagritmekaarten voor kleuters 1, kleuteridee.nl , naar huis en verjaardag, daily schedule cards for preschool 1, free printable  Dagritmekaarten voor kleuters 2, kleuteridee.nl , planbord en overblijven daily schedule cards for preschool 2, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 3, kleuteridee.nl , fruit eten en buiten spelen, daily schedule cards for preschool 3, free printable.

1. Naar huis     2. Feest                      3. Planbord     4. Overblijven             5. Fruit eten     6. Buitenspelen

Dagritmekaarten voor kleuters 4, kleuteridee.nl , muziek en Bijbelvertelling, daily schedule cards for preschool 4, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 5, kleuteridee.nl , rekenen en voorlezen, daily schedule cards for preschool 5, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 6, kleuteridee.nl , Engels en taal, daily schedule cards for preschool 6, free printable.

7. Muziek     8. Bijbelverhaal             9. Rekenen     10. Voorlezen             11. Engels     12. Taal

Dagritmekaarten voor kleuters 7, kleuteridee.nl , gym en computers, daily schedule cards for preschool 7, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 8, kleuteridee.nl , toets en kringspelletje , daily schedule cards for preschool 8, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 9, kleuteridee.nl , excursie en Sova , daily schedule cards for preschool 9, free printable.

13. Gym     14. Computer                   15. Toets     16. Kringspel                   17. Excursie     18. Sova

Dagritmekaarten voor kleuters 10, kleuteridee.nl , bakken koken en schooltuintjes , daily schedule cards for preschool 10, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 11, kleuteridee.nl , oudermorgen en lezen , daily schedule cards for preschool 11, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 12, kleuteridee.nl , wereldoriëntatie en groepswerk , daily schedule cards for preschool 12, free printable.

19. Bakken     20. schooltuin              21. Oudermorgen     22. Lezen          23. Wereldoriëntatie   24. Groepswerk

Dagritmekaarten voor kleuters 13, kleuteridee.nl , verrassing en spelletjes , daily schedule cards for preschool 13, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 14, kleuteridee.nl , feest en naar de kerk , daily schedule cards for preschool 14, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 15, kleuteridee.nl , wegen en hoeken , daily schedule cards for preschool 15, free printable.

24. Verrassing     25. Spelletjes         26. Feest     27. Naar de kerk              28. Wegen     29. Hoeken

Dagritmekaarten voor kleuters 17, kleuteridee.nl , luisterhoek en meten , daily schedule cards for preschool 17, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 18, kleuteridee.nl , vegen en rekenspelletje , daily schedule cards for preschool 18, free printable.  Dagritmekaarten voor kleuters 19, kleuteridee.nl , techniek en Bijbelles , daily schedule cards for preschool 19, free printable.

30. Luisterhoek     31. Meten             32. Vegen     33. Rekenspelletje         34. Techniek     35. Bijbel

 

Nieuwe dagritmekaarten voor kleuters 

Er is nu ook een nieuwe set dagritmekaarten verkrijgbaar. Het zijn prachtige platen. Ze brengen duidelijkheid en vrolijkheid in de klas voor de kinderen. Deze set is verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Maar dan kun je ook iedere dag van deze afbeeldingen genieten.  De bijdrage maakt dat de website met alle gratis materialen online kan blijven.
Om ze te downloaden klik hier of op de afbeelding. Je kunt de kaarten afdrukken op A3 of A4 formaat. Andere afmetingen zijn ook mogelijk.

32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

5 Verjaardag en Engels. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

1 overblijven en gymen.32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  2 Bijbel en drinken.32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  3 Kring en planbord. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

4 Muziek en poppenkast.32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  5 Verjaardag en Engels.32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  6 Taal en rekenen. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

7 Schooltuin en bakken en koken. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  8 Buiten spelen en knutselen. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  9 Computer en naar huis. 8 Buiten spelen en knutselen. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

10 Drama en verassing. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  11 Excursie en Sova. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  12 Schoolreis en techniek. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

13 Schrijven en wereldoriëntatie of burgerschap. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  14 In de rij en zwemmen. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards  15 Lezen en oudermorgen. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards

16 Digibord en opruimen. 32 dagritmekaarten voor kleuters, juf Petra kleuteridee / Preschool schedule cards